Jak správně topit v krbových kamnech

Jak správně topit v krbových kamnech

Jak správně topit v krbových kamnech

Pořídili jste si nová kamna nebo krbovou vložku a lámete si hlavu, jak správně zatopit? Skládáte stále stejnou pyramidu dříví, jako v mládí na táboře a divíte se, že to v kamnech jenom kouří?

U nových kamen je důležitý první zátop. Kamna jsou totiž mnohdy z výroby opatřeny samovypalovacím nátěrem, v topeništi mohou být drobné nečistoty. Jakmile se Vám podaří poprvé zatopit, nelekejte se zápachu nebo namodralého dýmu. Tento jev zmizí a pokud nikoli, pak je teprve důvod k panice, neboť může být chybné napojení nebo špatně slouží komín.

Zpátky ale k zátopu. Nová kamna a krbové vložky jsou již většinou vybaveny deflektory, aby se zvýšila jejich účinnost. Pokud připravíte zátop klasickým způsobem zespodu, oheň se sice zpočátku rychle rozhoří, ale po chvíli začne uhasínat. Komín se totiž za tak krátkou dobu nestihne prohřát a nedosáhne se tak optimálních tahových podmínek. Ve spalovací komoře se nahromadí spaliny, které zašpiní sklo a mnohdy i komín.

Proto se doporučuje na první pohled nelogický, ale velmi praktický zátop zhora. Naskládáte větší polínka na dno spalovací komory, přidáte pár menších polínek, vložíte podpalovač a na něj třísky. Dbejte přitom na to, aby dřevo neleželo celou plochou na roštu, pokud v kamnech je, protože tímto prostorem může přicházet do topeniště vzduch. Většina kamen má přísun vzduchu do topeniště také bočními štěrbinami.

Topte správným dřevem!

Dbejte na správný výběr paliva, tvrdé dřevo (dub, buk nebo habr) déle vydrží a je výhřevnější. Měkké dřevo, například bříza, smrk či borovice se zase lépe a rychleji rozhoří.

Používejte správnou dávku paliva!

Není nic horšího, než kamna “nafedrovat” a škrtnout zápalkou. Nesprávné množství paliva často vede k přetopení a trvalému poškození spotřebiče.

Věnujte tedy pozornost popisu dávky paliva v návodu u spotřebiče, pokud jej nemůžete najít, níže je jednoduchý (orientační) výpočet:

1 kg suchého dřeva = 2,7 kW výkonu topeniště

Př.: Pokud máte kamna o výkonu 5 kW, pomocí vzorečku snadno vypočítáte potřebné množství paliva:

5 : 2,7 = 1,85 kg suchého dřeva (jedná se o hodinovou dávku paliva!)

Čím více dřeva, tím větší výkon. Zásadně používejte suché dřevo. Mokré a navlhlé dřevo špatně hoří a navíc při jeho spalování vzniká více spalin, které se usazují na skle nebo ve spalinových cestách.

Jak přikládat do krbových kamen

Při přikládání do kamen se chybuje nejčastěji. Dokud v kamnech nebo krbu stále hoří, nikdy nepřikládejte. Nejlepší čas na přiložení nastává tehdy, když jsou na dně pouze žhavé uhlíky. V případě, že budete přikládat nové dřevo přímo do ohně, dostane se do místnosti kouř a to určitě nechcete.

  • otevřeme naplno všechny regulační vzduchy
  • připravíme si palivo na přiložení, aby přiložení proběhlo co nejrychleji
  • pootevřeme dvířka na asi 1cm mezeru a počkáme, až kamna chytnout pořádný tah (cca 5-10 vteřin)
  • pomalu dvířka otevřeme naplno
  • co nejrychleji přiložíme
  • zavřeme dvířka
  • nastavíme regulační prvky spalovacích vzduchů na požadovanou intenzitu hoření

Doporučujeme držet se návodu u spotřebiče, kde je postup regulace vzduchu podrobně popsaný.

Upozornění: Návod krbových kamen je vždy nejdůležitejší. Řiďte se vždy tímto návodem, v opačném případě Vám může být zamítnuta případná reklamace. V návodech je uveden doporučený typ paliva, jsou uvedeny množství dávek paliva a jsou zde také informace týkající se správné údržby.

Vždy se vychází z předpokladu, že máte správně navržený komín, správně provedený přívod vzduchu a disponujete revizní zprávou na spalinovou cestu.

Sdílet článek