Jak správně topit v krbových kamnech

Jak správně topit v krbových kamnech

Pořídili jste si nová kamna nebo krbovou vložku a lámete si hlavu, jak správně zatopit? Skládáte stále stejnou pyramidu dříví, jako v mládí na táboře a divíte se, že to v kamnech jenom kouří?

U nových kamen je důležitý první zátop. Kamna jsou totiž mnohdy z výroby opatřeny samovypalovacím nátěrem, v topeništi mohou být drobné nečistoty. Jakmile se Vám podaří poprvé zatopit, nelekejte se zápachu nebo namodralého dýmu. Tento jev zmizí a pokud nikoli, pak je teprve důvod k panice, neboť může být chybné napojení nebo špatně slouží komín.

Zpátky ale k zátopu. Nová kamna a krbové vložky jsou již většinou vybaveny deflektory, aby se zvýšila jejich účinnost. Pokud připravíte zátop klasickým způsobem zespodu, oheň se sice zpočátku rychle rozhoří, ale po chvíli začne uhasínat. Komín se totiž za tak krátkou dobu nestihne prohřát a nedosáhne se tak optimálních tahových podmínek. Ve spalovací komoře se nahromadí spaliny, které zašpiní sklo a mnohdy i komín.

Proto se doporučuje na první pohled nelogický, ale velmi praktický zátop zhora. Naskládáte větší polínka na dno spalovací komory, přidáte pár menších polínek, vložíte podpalovač a na něj třísky. Dbejte přitom na to, aby dřevo neleželo celou plochou na roštu, pokud v kamnech je, protože tímto prostorem může přicházet do topeniště vzduch. Většina kamen má přísun vzduchu do topeniště také bočními štěrbinami.

Topte správným dřevem!

Dbejte na správný výběr paliva, tvrdé dřevo (dub, buk nebo habr) déle vydrží a je výhřevnější. Měkké dřevo, například bříza, smrk či borovice se zase lépe a rychleji rozhoří.

Používejte správnou dávku paliva!

Není nic horšího, než kamna "nafedrovat" a škrtnout zápalkou. Nesprávné množství paliva často vede k přetopení a trvalému poškození spotřebiče.

Věnujte tedy pozornost popisu dávky paliva v návodu u spotřebiče, pokud jej nemůžete najít, níže je jednoduchý (orientační) výpočet:

1 kg suchého dřeva = 2,7 kW výkonu topeniště

Př.: Pokud máte kamna o výkonu 5 kW, pomocí vzorečku snadno vypočítáte potřebné množství paliva:

5 : 2,7 = 1,85 kg suchého dřeva (jedná se o hodinovou dávku paliva!)

Čím více dřeva, tím větší výkon. Zásadně používejte suché dřevo. Mokré a navlhlé dřevo špatně hoří a navíc při jeho spalování vzniká více spalin, které se usazují na skle nebo ve spalinových cestách.

Jak přikládat do krbových kamen

Při přikládání do kamen se chybuje nejčastěji. Dokud v kamnech nebo krbu stále hoří, nikdy nepřikládejte. Nejlepší čas na přiložení nastává tehdy, když jsou na dně pouze žhavé uhlíky. V případě, že budete přikládat nové dřevo přímo do ohně, dostane se do místnosti kouř a to určitě nechcete.

 • otevřeme naplno všechny regulační vzduchy
 • připravíme si palivo na přiložení, aby přiložení proběhlo co nejrychleji
 • pootevřeme dvířka na asi 1cm mezeru a počkáme, až kamna chytnout pořádný tah (cca 5-10 vteřin)
 • pomalu dvířka otevřeme naplno
 • co nejrychleji přiložíme
 • zavřeme dvířka
 • nastavíme regulační prvky spalovacích vzduchů na požadovanou intenzitu hoření

Doporučujeme držet se návodu u spotřebiče, kde je postup regulace vzduchu podrobně popsaný.

Upozornění: Návod krbových kamen je vždy nejdůležitejší. Řiďte se vždy tímto návodem, v opačném případě Vám může být zamítnuta případná reklamace. V návodech je uveden doporučený typ paliva, jsou uvedeny množství dávek paliva a jsou zde také informace týkající se správné údržby.

Vždy se vychází z předpokladu, že máte správně navržený komín, správně provedený přívod vzduchu a disponujete revizní zprávou na spalinovou cestu.

Krbová kamna

Jak vypočítat potřebný výkon krbových kamen

Přejete si zakoupit krbová kamna nebo krbovou vložku a nevíte, jak spočítat potřebný výkon? Poradíme Vám jednoduchým orientačním výpočtem.

Jak spočítat potřebný výkon?

Pro obecný výpočet si vystačíme s jednoduchým vzorečkem, tedy že:
 • 1kW výkonu krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje cca 20 m3. Tento vzorec platí pro starší, tepelně neizolované domy a byty!
 • V současných zateplených novostavbách, můžeme při výpočtu vycházet z předpokladu, že 1 kW krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje až cca 40 m3
Komplexní výpočet je o něco složitější, bere se například v úvahu převažující počasí, nadmořská výška, nebo způsob bydlení (občasné - chaty, chalupy; trvalé). Pro přesný výpočet nás prosím kontaktujte, doporučíme výkon a navrhneme spotřebič.

V praxi tedy postupujeme následovně:

Změříme délku, šířku a výšku místnosti, výsledek vzájemně vynásobíme a získáme číslo udávající m3. Toto číslo následně vydělíme 20 nebo 40 podle typu domu či bytu (viz. výše), tedy předpokládejme, že máme místnost 160 m3, dosadíme do vzorce 160:20 = 8 kW pro starší nezateplený dům či byt nebo 160:40 = 4 kW pro zateplený dům, byt či novostavbu. Výsledek je nejnižší nutný, tedy minimální výkon krbových kamen nebo vložky! A jak je to s teplovodními kamny a vložkami? Výpočet je stejný, počítáme ale objem všech místností, kde bude teplovodní rozvod, nejen místnost, kde bude spotřebič umístěný. Kalkulací dojdeme k celkovému výkonu spotřebiče a tento pak vydělíme třemi. U teplovodních spotřebičů se obvykle celkový výkon rozpočítá: 1/3 přes sklo do místnosti, 2/3 výkonu do výměníku. Někteří výrobci pak dodávají kamna a vložky s trojitým prosklením, kdy se minimalizuje výkon přes sklo a využívá se zejména výkon do výměníku. Pro vhodný výběr kamen s teplovodním výměníkem doporučujeme konzultaci s topenářem, který na základě místní prohlídky určí a přesně vypočítá požadovaný výkon spotřebiče do vody. Pamatujte také na to, že není vhodné výkon krbových kamen nebo krbové vložky předimenzovávat. Zakoupení spotřebiče s příliš vysokým výkonem bude mít za následek přetopené, vysušené prostory a vysokou spotřebu paliva. Následnou snahou o regulaci výkonu, například dušením ohně, dosáhnete pouze zakouřeného skla spotřebiče a zanešení komína dehtem z doutnajících polen.

V případě, že si nejste s výpočtem jisti, obraťte se na našeho specialistu, který Vám ochotně poskytne pomoc a poradenství:

PO - PÁ: 7.30 - 15.00, tel.: 581 701 306, mob.: 601 37 37 37.

 
Topte jednoduše, rychle a efektivně

Topte jednoduše, rychle a efektivně

Dům, chatu nebo chalupu můžete efektivně vyhřát krbem nebo klasickými krbovými kamny, které se dnes těší oblibě. Náročnější topení je pak pomocí krbových kamen s teplovodním rozvodem po celém domě, prvotní investice za pořízení tohoto systému se vám však vrátí ve snížených nákladech na topení. Teplo v celém domě Teplovzdušný rozvod není konstrukčně ani finančně tak náročný a jeho hlavní výhodou je to, že topí hned, jak se oheň rozhoří. Pokud tedy přijedete do vymrzlého domu nebo na chatu a chalupu, tak stačí přiložit pár kousků dřeva nebo dřevěných briket a za okamžik máte teplo v celém domě. Návrat k tradicím V současnosti, kdy ceny plynu a elektřiny stoupají k závratným částkám, se lidé stále častěji vrací k tradičnímu topení dřevem, popřípadě dalšími ekologickými topivy. Mezi ně patří například dřevěné brikety a pelety. Tyto paliva se řadí mezi obnovitelné zdroje a topením tak můžete ušetřit až polovinu nákladů. Moderní stavby Součástí moderních staveb jsou kvalitní tepelné izolace zdí a střech, kvalitní okna, která nepropouští zbytečné teplo a využití materiálů, které dokáží akumulovat teplo. Velký podíl na efektivním topení má také krb, krbová kamna a v neposlední řadě vhodný komín. Co dál souvisí s topením
 • Pokud jste si pořídili dřevostavbu nebo srub, tak nikdy nezapomínejte na to, že byste neměli v interiéru stavět příčky ze sádrokartonu. Bez těchto příček vám teplo v místnosti vydrží co nejdéle.
 • Dbejte také na to, abyste netopili vlhkým dřevem, které způsobí velké množství kouře a komín není schopen tento kouř odtáhnout. Vhodnou alternativou jsou dřevěné brikety, které snadno uskladníte ve sklepě nebo v dřevěné chatce u domu a topit tak můžete kdykoliv rychle a jednoduše.
 • Při topení v krbu nebo kamnech dbejte také na kvalitní komín. Příliš krátký komín způsobuje malý tah kouře, příliš studený komín způsobuje negativní nebo žádný tah. Komín je potřeba pravidelně čistit a kontrolovat.
 • Výhoda ekologických paliv, jako jsou dřevěné brikety a dřevěné pelety, je vysoká výhřevnost, ale také minimum popela a eliminace dehtu.
 • Nikdy nespalujte odpadky a používejte moderní kotel a kamna s kvalitními topivy.
Zajímavost o topení Vysoké teploty ničí některé druhy bakterií. To znamená, že přirozená cirkulace vzduchu v místnosti a zahřátí vzduchu v krbu pomáhají k zdravějšímu ovzduší v domě. Aby bylo topení takto účinné, tak je potřeba teplota v krbové vložce tak, aby přesáhla 200° C.  
Vybíráme krb - na co myslet? Superkomíny.cz

Vybíráme krb – na co myslet?

Toužíte-li po krásných romantických chvílích v příjemné atmosféře praskajícího dřeva a tepla, promyslete si důkladně, pro jaký typ spotřebiče se rozhodnete. Aby nezůstalo pouze u snů, poradíme Vám se správným výběrem.
Vždy byste měli myslet také na to, že současné krby a krbové vložky nejsou pouze designovým prvkem k dokreslení atmosféry, ale jsou také prostředkem, který Vám umožní výrazně ušetřit náklady na vytápění.
Položte si před nákupem kamen nebo krbové vložky následující otázky (se kterými Vám poradíme):
 • jaký objekt budete vytápět, jedná se o byt, chatu nebo chalupu?
 • jaké jsou tepelné ztráty objektu, je izolován, jedná se starší zástavbu nebo novostavbu?
 • jak velký bude objem vytápěných prostor v m3
 • budou kamna nebo krbová vložka hlavním zdrojem tepla nebo budou sloužit k přitápění nebo jako dekorace?
 • bude zdroj tepla napojený na systém teplovodního topení?
 • čím budete topit, dřevem, briketami, nebo uhlím?
 • jaký druh výrobku požadujete, volně stojící kamna, krbovou vložku ve stylové obestavbě nebo například sporák na pevná paliva?
Jakmile si položíme a zodpovíme tyto důležité otázky, můžeme se pak naplno věnovat konkrétnímu výběru kamen nebo krbové vložky, materiálům, designu a umístění.
Kominík

Pozor na falešné kominíky! Jak si ověřit, koho si zvete do domu?

Blíží se vám kontrola komína nebo potřebujete vystavit výchozí revizní zprávu a k tomu potřebujete pozvat kominíka. Dnes naprosto běžná situace ovšem také prostor pro různé podvodníky. Aby vám byl doklad, vystavený osobou oprávněnou, k užitku, je nutné, aby tato osoba byla skutečně osobou oprávněnou dle existující právní úpravy. Bohužel je také možné, že si do domu pozvete osobu, která daným oprávněním nedisponuje a vystavujete se tak riziku, že vám vystavený doklad nikdo neuzná, typicky například při kolaudaci domu. V horším případě mohou nastat problémy v situaci, kdy se stane škoda a vy budete vyžadovat plnění po pojišťovně. Situace je o to horší, že například falešný revizní technik kotlů může očekávat tučnou pokutu. Falešný kominík ale nikoli. Abyste si byli jistí, koho máte v domě, doporučujeme vám, ještě před pozváním kominíka, zkontrolovat údaje v centrální databázi - seznamu revizních techniků, ve kterém jsou uvedeni členové SKČR. Jedná se tedy o skutečné odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a disponují profesní kvalifikací revizního technika spalinových cest a mohou tak provádět revize spalinových cest dle § 45 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Aktualizovaný seznam dle krajů naleznete zde.
Kominík

Nepodceňujte revize komína

V poslední době se množí požáry komínů, ve kterých začalo hořet z důvodů zanedbané údržby. Podle televize Nova, jen v Ústeckém kraji řešili od listopadu loňského roku 28 požárů komínů. Ve většině případů za vznik požáru mohlo zanedbaná údržba, tedy že lidé komín nevyčistili a nebo že jej nenechali projít revizí. Revize komína je totiž důležitá, může odhalit problémy, které mohou požár způsobit. Například rodina na Ústecku, přestože si postavila nový domek, na komínu šetřila. Z komína se jim nejprve začal valit černý dým a nakonec začaly také lítat jiskry. Nejdříve se škodu snažili hasit pískem, ale postupem času nezbývalo, než zavolat hasiče. Následné odhalování příčin požáru odhalil problém. Rodina vůbec nevěděla, že má být komín vyvložkovaný! Nezapomínejte tedy na údržbu komína, čistit komín byste měli nejméně jednou ročně, nejlépe však alespoň dvakrát, před a po sezóně. A revize komína je nutná! Nejen že můžete problémům předcházet, v případě požárů nebo nehody Vám - v případě že nemáte revizi komína - hrozí také pokuta. Chcete poradit? Naše společnost provádí revize komínů, ale také frézování a vložkování. Rychle a spolehlivě, zavolejte nám na mob.: 601 37 37 37.