Izolační desky FOAMGLAS®

Parotěsný izolační prostup FOAMGLASS

Izolační desky FOAMGLAS®

Na stavbách se mnohdy řeší stavební detail – prostup komína střešní konstrukcí. Jak tento problém vyřešit a jaký materiál použít?

Zatímco u nerezových izolovaných komínů máme od loňského roku systémový prvek HotSchott, u zděných komínů řešení existovalo pouze částečné. Používaly se vermikulitové desky, které bez problémů zajistily výplň mezi komínem a stavební konstrukcí a umožňovaly napojení parotěsných i střešních fólií. V místech, kde nepůsobí povětrnostní vlivy je možné vermikulit použít i dnes.

Ale co použít v případě, když je dům kompletně těsný nebo komín prochází střechou, kde je přeci jen riziko kontaktu s větším množstvím vody?

Na pomoc přichází desky FOAMGLASS, což jsou desky vyráběné z pěnového skla (používá se také termín lávové sklo), které ve spojení s teplotně odolným silikonovým tmelem SIGA vytvoří bezpečný a parotěsný prostup komína jakoukoliv konstrukcí. K prostupu je možné dopojit libovolnou fólii a kominík bude také spokojen, neboť desky mají tepelnou vodivost λD ≤ 0,041 W/(m·K) a reakci na oheň A1.

Desky mají tloušťku 50 mm, čímž je zabezpečena také normou předepsaná vzdálenost od hořlavé konstrukce.

Sdílet článek