Nerezové vložky

Nerezové komínové vložky tl. 0,8 a 1,0 mm pro tuhá paliva.

Moderní spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva, kladou vysoké nároky na odtah spalin. Vyvložkování je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu.

Vložkování komínů je dokonalý, rychlý a cenově výhodný způsob rekonstrukce zejména starších komínů. Celá podstata vložkování spočívá v tom, že se stávající komínový průduch opatří novou nerezovou vložkou příslušného rozměru, která zaručí, že Váš komín získá všechny potřebné parametry a především bude bezpečný. Vyvložkování komínu je dobrá investice do budoucnosti celého domu.

Montáž

Samotná montáž komínové vložky nepředstavuje žádný zásadní problém. U většiny komínů ji lze instalovat do původního průduchu bez větších úprav. V případě, že je průměr stávajícího průduchu nedostatečný, existují dvě možnosti, jak komín nově vyvložkovat.

Stávající komín se z jedné strany příčně ubourá tak, aby bylo možné do zdiva komínu vložit komínovou vložku. Pokud není možné, případně není vhodné bourací práce uskutečnit, můžete se obrátit na naši firmu, která provádí frézování komínů.