Pozor na falešné kominíky! Jak si ověřit, koho si zvete do domu?

Kominík

Pozor na falešné kominíky! Jak si ověřit, koho si zvete do domu?

Blíží se vám kontrola komína nebo potřebujete vystavit výchozí revizní zprávu a k tomu potřebujete pozvat kominíka. Dnes naprosto běžná situace ovšem také prostor pro různé podvodníky. Aby vám byl doklad, vystavený osobou oprávněnou, k užitku, je nutné, aby tato osoba byla skutečně osobou oprávněnou dle existující právní úpravy. Bohužel je také možné, že si do domu pozvete osobu, která daným oprávněním nedisponuje a vystavujete se tak riziku, že vám vystavený doklad nikdo neuzná, typicky například při kolaudaci domu. V horším případě mohou nastat problémy v situaci, kdy se stane škoda a vy budete vyžadovat plnění po pojišťovně. Situace je o to horší, že například falešný revizní technik kotlů může očekávat tučnou pokutu. Falešný kominík ale nikoli.

Abyste si byli jistí, koho máte v domě, doporučujeme vám, ještě před pozváním kominíka, zkontrolovat údaje v centrální databázi – seznamu revizních techniků, ve kterém jsou uvedeni členové SKČR. Jedná se tedy o skutečné odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a disponují profesní kvalifikací revizního technika spalinových cest a mohou tak provádět revize spalinových cest dle § 45 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.

Aktualizovaný seznam dle krajů naleznete zde.

Sdílet článek