Úprava podlahy

Uprava podlahy:

Je důležité, aby váš nový komín byl postaven na dostatečně únosném podkladu (betonový základ, betonová armovaná deska atd.) Při stavbě je třeba zvážit, popř. si nechat poradit od odborníka, zda-li plocha na kterou chcete postavit váš nový komín je vhodná pro tuto stavbu. U novostaveb se v naprosté většině se stavbou komína počítá, a proto je již v projektové dokumentaci zakreslený typ a potřebný základ pro komín. Na českém trhu se prodává několik druhů komínových systému, které jsou si v konečném stádiu velice podobné, rozlišuje se pouze na jaký druh paliva je komín vhodný. Proto tyto jednotlivé komínové systémy váží zhruba stejně. Pro komíny jednoprůduchové je potřebné počítat s únosností podkladu zhruba 100 kg/na 1 bm komínu (komíny jednoprůduchové s větrací šachtou cca 150 kg, dvouprůduchové cca 200 kg). Záleží pak ještě na konečné povrchové úpravě komínu a hlavně jeho nad-střešní částí, kde obklad nebo omítka dále navyšují hmotnost.

Hlavně u starších domů je třeba být na pozoru. U starších domů byl komín součástí zdiva a nebylo potřeba dále řešit statiku a dilataci. Pokud chcete postavit nový komínový systém do staršího domu je třeba počítat s tím že nový komínový systém by měl mít potřebný únosný základ a musí stát samostatně – dilatační mezera mezi zdivem a komínem min. 30 mm. Tato mezera se vyplňuje většinou tvrzenou minerální deskou. To samé platí při průchodu stropem, či podlahou.

Vzhledem k tomu že u starších domů se prováděl zásyp mezi základovými pásy většinou zeminou nebo nekvalitními zásypovými materiály, zemina časem klesla a vznikají pod deskou vzduchové mezery. Taková podlaha časem pod komínem může prasknout a způsobit velké škody, vč. poškození komínového systému. Z toho důvodu doporučujeme provést sondu a zjistit skutečný stav podlahy.

Výška zaústění odbočky:

Potřebnou výšku si určíte sami při montáží komínového systému. Komín začínáme stavět od kondenzační jímky, následně dvířkového dílu a pak je možné umístit díl pro zaústění spotřebiče (kamna, krby, sporák atd.). Nejnižší možná výška napojení spotřebiče do komínu TUMA THERM a PD-TERM je cca 114 cm, u komínu LETO-TERM je to cca 65 cm. Pokud potřebujete umístit díl pro napojení do větší výšky, položíte na dvířkový díl další jednoduchou šamotovou vložku a následně na ni umístíte napojovací díl – 90° nebo 45°. V žádném případě není možné šamotovou vložku zkrátit pro dosažení potřebné výšky! V případě, že potřebujete dosáhnout přesné výšky zaústění, řeší se to vybetonováním podkladní desky na určitou výšku, nebo použitím další tvárnice, kterou je možné zkrátit a vylít betonem. Hlavně u novostaveb je potřebné počítat se skladbou podlahy, která je většinou cca 200 – 250 mm a objednat 1 tvárnici navíc, která bude sloužit jako základek pro komín. V opačném případě umístíte kondenzační jímku a mřížku do podlahy, což je velice špatné řešení!

Vyztužení komína:

Doporučujeme komínový systém kotvit pomocí ocelové betonářské oceli (roxorů) již od podlahy. Komín tím získá dobrou statickou odolnost při dalším event. namáhání, třeba při silném větru. Průměr roxorů je závislý na celkové výšce komínu a hlavně na výšce nad-střešní částí. Každá tvárnice má v rozích otvory pro tuto výztuž. Pro klasický komín do 8 m a nadstřešní částí do 1 m doporučujeme použít roxor min 8 mm. Při větší výšce nad-střešní částí je potřebné použít 10, 12 mm. Roxor spojujeme přeložením v tvárnici o cca 10 cm a zároveň zalíváme řídkým lepidlem. Při větší výšce nadstřešní částí, hlavně u nízkých budov doporučujeme použít pro stavbu komínu tvárnice s větracím otvorem a tento otvor následně zalít betonem s ocelovou výztuží, tím dosáhneme lepší statiky komínu.

Výška komína:

Výška komínu by měla být 65 cm nad štítem krovu viz ČSN 734201. Do vzdálenosti 2 m od hřebene, potom se výška snižuje v 10° sklonu. Nejmenší účinná výška komínového průduchu u spotřebičů na kapalné a plynné palivo 4 m a u spotřebiče na tuhé palivo 5 m.

Nadstřešní část komína:

Nadstřešní část komínu je možné omítnout, nebo obložit různými obkladovými pásky. Před obkladem nebo při použití omítek doporučujeme tuto část přesíťkovat a přatáhnout lepidlem (flexibilním). Tím se tato část komínu zpevní a zamezí se případnému praskání omítek nebo obkladu.

 

 

 

 

 

Komín bez výztuže (roxoru)!

 

Komín bez výztuže (roxoru)!