Systém vedení spalin – DOUBLE SPIN

Systém vedení spalin – DOUBLE SPIN

Systém vedení spalin double spin, byl vyvinutý firmou Romotop za účelem získání nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do hrdla vložky s cílem dosažení zejména maximální ekologie a čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a pochopitelně estetikou hoření.

Romotop - DOUBLE SPIN

Romotop – DOUBLE SPIN

Jak je již patrné z obrázku tak po průchodu kolem prvního šamotového deflektoru dochází k rozdělení spalin na dvě strany. Toto rozdělení spalin do stran bylo velmi důležité pro správnou  distribuci tepla k bokům vložky a pozitivně se projevuje i na estetice plamene, který má tímto tendenci hořet v celé šířce spalovací komory. Díky moderní konstrukci spalovací a kouřové komory se systémem double spin dosahují krbové vložky firmy Romotop špičkových parametrů ve velmi širokém rozsahu výkonů. Na obrázcích níže je vidět, že systém double spin dosahuje při spalování oproti standardním řešením optimálních hodnot jak účinnosti, tak emisí v mnohem širším intervalu výkonů.

Diagramy - ROMOTOP DOUBLE SPIN

Diagramy – ROMOTOP DOUBLE SPIN

Takto široké spektrum oblasti takzvaného optimálního výkonu znamená pro zákazníka obrovskou výhodu, neboť si může být jist, že jeho krbová vložka při běžném topení pracuje vždy optimálně.

Co znamená systém double spin pro koncového uživatele?

  • Hoření je mimořádně stabilní při různých dávkách paliva. Proces hoření se snadno udržuje i při malých dávkách paliva, tedy při topení na nízký výkon.
  • Při provozování v rozmezí ideálního výkonu je stále dosahováno optimálního spalování, kterého je obvykle u jiných výrobků dosahováno v mnohem užším intervalu. Samozřejmě ekologie provozu jde ruku v ruce s jeho ekonomikou.
  • Projektantům a dalším odborníkům umožňují krbové vložky Romotop své umístění do širokého spektra staveb s různými tepelnými ztrátami, a to i tam, kde obvykle krbová vložka s velkým prosklením nebyla vhodná.