Orientační výpočet průměru komína

Vpravo ve formuláři můžete zadat předpokládanou délku spalinové cesty (od napojení do komína po jeho ústí) v metrech a předpokládaný jmenovitý výkon spotřebiče v kW, aplikace vám orientačně stanoví předpokládaný průměr komína.

Zadejte základní údaje a klikněte na Výpočet s ikonou kalkulačky.

***

Pro výpočet se uvažuje topení tuhými palivy s teplotou spalin nad 200 °C, při okolní teplotě ~ 15 °C.

Výpočet je čistě orientační a nenahrazuje kvalifikovaný výpočet a návrh spalinové cesty!

Loading

Sdílet článek