Montážní návod

Montážní návod k sestavení komínů

Níže uvedený montážní návod se vztahuje na naše individuální komíny LETO-TERM, PKZ-TERM a PD-TERM. Pro komíny Schiedel, CJ-BLOK a nerezové komíny platí montážní návody dodané výrobci.

MATERIÁL POTŘEBNÝ K MONTÁŽI:

Komínové komponenty dle sestavy, zednická lžíce, nožík, úhlová bruska s diamantovým kotoučem, nádoba pro přípravu lepidel a tmelu, nádoba s vodou, míchadlo, vodováha, rukavice, houbička, metr, roxor nebo závitové tyče (nejlépe nařezané po 1 m).

PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ

Komín stavte na staticky pevné základové ploše s dostatečnou nosností – jednoprůduchový komín má hmotnost cca 100 kg/1bm, jednoprůduchový komín s větrací šachtou 150 kg/1bm, dvouprůduchový komín 250 kg/1bm. Základová plocha musí být odizolovaná izolační fólií, např. IPA.
Před stavbou komína do základové plochy vyvrtejte 4 otvory pro roxory, dle rozteče ve tvárnici, do hloubky cca 80 – 100 mm. Do otovorů vložte roxor a zalijte lepidlem na tvárnice.

STAVBA

INFORMACE: Tvárnice, včetně otvorů pro roxor, lepte lepidlem na tvárnice, šamotové vložky spojujte od kondenzační jímky tmelem na šamotové vložky.

1. Do první komínové tvárnice vyřežte otvor přizpůsobený větrací mřížce.

2. Takto upravenou tvárnici nasadťe na roxory a lepidlem potřenou základovou plochu, tvárnici vyrovnejte.

DOPORUČENÍ: Roxory by se měly překrývat v min. délce 100 mm. Vždy nejdříve připravte roxory, zalejte zředěným lepidlem na tvárnice. Pro montáž doporučujeme roxory o síle 8 mm.

3. Ke kondenzační jímce připevněte syfon pro odvod kondenzátu a takto připravenou kondenzační jímku vložte a přilepte tmelem k základové ploše ve tvárnici s otvorem pro větrací mřížku. Jímku nasměrujte syfonem do prostoru otvoru pro větrací mřížku. Jímku vyrovnejte.

UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu stavby komína průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a šamotových vložek ve svislé i vodorovné poloze!

UPOZORNĚNÍ: drážka šamotových vložek musí být VŽDY nahoře, pero směřuje dolů. Šamotové vložky se instalují po vodě! (viz. Obrázek)

UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu stavby komína provádějte spojení komínových tvárnic pečlivě a dbejte, aby přebytek lepidla nezatékal do otvorů zadního odvětrávání!

4. V další tvárnici (tvárnicích), v příslušné výšce, vyznačte a vyřežte otvor pro dvířkový díl a spodní dvířka.

UPOZORNĚNÍ: Otvor ve tvárnici musí být po celém svém obvodu o cca 5 mm větší!

UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu stavby komína dbejte na to, aby se šamotové díly nedotýkaly komínových tvárnic!

5. Izolaci osazujeme až nad hrdlem spodního dvířkového dílu. První řadu izolace doporučujeme svázat drátem, aby nedošlo k posunu zadní části izolace. Izolaci usazujte do kruhového tvaru, tak, aby mezery mezi jednotlivmi díly izolace nezasahovaly do kanálů pro zadní odvětrávání (viz. Obrázek).

6. Povrch pera a drážky šamotové vložky navlhčete houbou a na navlhčený povrch drážky naneste tmel pro lepení šamotu. Nalepte připravený dvířkový díl na kondenzační jímku, vytlačený tmel vytřete do hladka.

UPOZORNĚNÍ: Vlhčení drážky a pera, vytlačování lepidla a vytření přebytků lepidla dohladka vně šamotovch vložek, dodržujte v průběhu celé stavby komína. Lepidlo musí být v celé drážce šamotovch vložek!

7. Osazený dvířkový díl nasměrujte do předem vyřezaného otvoru ve tvárnici.

8. Před osazením sopouchu vyřežeme do tvárnic(e) obdelníkový/čtvercový otvor s dostatečnou dilatační mezerou po celém obvodu (min. 30mm). Střed otvoru musí být souosý se středem sopouchu. Do tohoto otvoru následně vložte dvoudílnou izolaci sopouchu.

INFORMACE: Požadovanou výšku sopouchu (díl pro napojení spotřebiče) lze nastavit pomocí potřebného počtu základních šamotových vložek, komínových tvárnic a izolace.

9. Pokračujte v montáži komína do požadované výšky, při dodržování výše uvedených zásad
– spojováním komínových tvárnic,
– vkládáním izolace
– spojováním základních šamotových vložek

UPOZORNĚNÍ: Při průchodu střešní nebo stropovou konstrukcí musí být zajištěn prostor min. 50 mm po celém obvodu komínové tvárnice. Volný prostor vyplňte ohnivzdornou izolací. Komín můžete upevnit ke krovu pomocí železných pásků (nejsou součástí sestavy).

INFORMACE: V případě, že budete instalovat komínová dvířka pro revizi také v horní části komína, postupujte podobně jako v bodě č. 4. Izolace se uzasuje po celém obvodu a po celé výšce dvířkové šamotové vložky. Horní komínová dvířka MUSÍ být vybavena izolací!

10. Po vybudování komína do požadované výšky přiřízněte poslední díl izolace tak, aby byl 80 mm pod horní hranou poslední komínové tvárnice.

11. Ukončení komína – na poslední komínovou tvárnici naneste lepidlo na tvárnice a upevněte na ni betonovou vibrolisovanou desku. Základní šamotová vložka prochází přes betonovou krycí desku, šamotovou vložku uřežema nad betonovou krycí deskou podle výšky horního okraje konusu. Konus lze nasadit přímo na poslední šamotovou vložku.

DOPORUČENÍ: Betonovou krycí desku doporučujeme impregnovat před mrazem přípravkem DUVILAX BD20 (nebo obdobným řešením).

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE:

Komín by měl mít výšku min. 65cm nad hřebenem střechy (při vzdálenosti do 2 m od hřebenu střechy).
Pokud je výška komína větší než 15 m a teplota vstupních spalin je nižší než 65 °C, doporučujeme zateplení vnější plochy komínového pláště, mimo vytápěné prostory stavby a v nadstřešní části, vrstvou stavební minerální vaty tloušťky 30 mm.
Pokud je komín postaven vně budovy, musí být tloušťka tepelné izolace (stavební minerální vaty) minimálně 60 mm.
Hotový komín lze obložit lícovými cihlamii nebo upravit fasádní omítkou. Použité materiály musí zamezit nasakování vody do komínových tvárnic.
Komíny, které nejsou v zimních měsících využívané, zahřívejte pozvolna, aby nedošlo k tepelnému šoku přemrzlého komínového tělesa a poškození šamotových vložek.
Spotřebič je nutné připojit přes redukci s těsnící šňůrou!
Před prvním použitím komína je nutné zajistit potvrzenou reviziní zprávu příslušného revizního technika. Ke komínu připojujte certifikované spotřebiče.