Komponenty ner. iz. komín KF 50

Komponenty pro nerezový komínový systém s izolací 50 mm

V této kategorii naleznete jednotlivé komponenty pro sestavení třísložkového nerezového komína s izolací 50 mm.

Upozornění: Dle ČSN 73 4201 musí mít průduch komínu po celé účinné výšce stejný průřez.

Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu komína s přirozenoým tahem je:

  • 100 mm pro spotřebiče na plynná paliva
  • 110 mm pro spotřebiče na kapalná paliva
  • 120 mm pro spotřebiče na tuhá paliva, přičemž plocha průřezu nesmí být menší než 0,015 m2. Kruhový průduch musí mít průměr min. 140 mm.